Studiegids

nl en

Calculus

Vak
2020-2021

Beschrijving

Dit college behandelt de differentiaal- en integraalrekening voor functies van één variabele en toepassingen. Het doel is studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en toepassingen in de praktijk. In de eerste paar colleges wordt – speciaal voor studenten met alleen wiskunde A – stof behandeld die overeenkomt met het vwo-wiskunde B-programma.

Leerdoelen

De student kent de basistechnieken uit de differentiaal- en integraalrekening, en kan ze toepassen in praktijksituaties.

Literatuur

M. de Gee, Wiskunde in werking, deel 2 (analyse toegepast), Epsilon Uitgaven, deel 49. 7e druk of later (vanaf 2009), ISBN 978-90-5041-110-3.

Coördinator

Dhr. Dr. R. J. Kooman en Dhr. Dr. H. van Mil

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Geïntegreerd hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Ingangseisen

Niet van toepassing