Studiegids

nl en

HUM Seminar Helden en historische verbeelding

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college gaat over de representatie van historische gebeurtenissen en personen in de literatuur en visuele cultuur van (vroeg)modern Japan. Oorlogsverhalen zoals Heike monogatari (14e eeuw) zijn door de tijd heen op verschillende manieren geïnterpreteerd: van historische tekst die de macht van bepaalde samurai-clans legitimeerde, tot inspiratiebron voor toneelstukken en parodische lectuur, tot ‘nationale literatuur’ en voorbeeld van militaristisch heldendom. Premoderne legenden en helden zijn nog steeds onderdeel van het ‘cultureel geheugen’. Ze duiken op in films, anime, dramaseries, musicals, historische romans en populairwetenschappelijke tijdschriften. Historische verhalen en personen spelen een rol in het vormen van lokale en nationale identiteit en initiatieven om toerisme te stimuleren. De vraag die we ons stellen is niet zozeer óf deze representaties historisch correct zijn, maar hoe ze het verleden herinterpreteren, en wat voor politieke, maatschappelijke en historische omstandigheden hieraan ten grondslag liggen.

De thema’s die in blok drie aan bod zullen komen zijn:

 • de receptie van Heike monogatari en legendes rondom de generaal Minamoto Yoshitsune (1159-1189)

 • representaties van samurai-legenden in vroegmoderne (1600-1868) printcultuur, met name geïllustreerde boeken (bezoek aan de Bijzondere Collecties in de universiteitsbibliotheek).

 • historische helden, nationale identiteit en canonvorming in de Meiji-periode (1868-1912) en de vroege twintigste eeuw, in de context van educatie, militarisme en de moderne literaire genres jeugdliteratuur en historische fictie.

 • cultureel geheugen en historische representatie in moderne media, zoals kostuumdrama

 • de relatie tussen historische fictie en ‘tastbaar’ (gemaakt) verleden zoals cultureel erfgoed, monumenten en historische plaatsen

Tijdens blok vier voeren studenten een onderzoek (‘Japanproject’) uit rondom een historische representatie naar keuze, in overleg met de docent.

Leerdoelen

 • het verkrijgen/uitbreiden van kennis over literatuur en cultuurhistorie van de Japanse (vroeg)moderne periode;

 • kritisch kunnen analyseren van uiteenlopende vormen van historische fictie en historische representatie in zowel contemporaine als historische context;

 • deze analyse zowel mondeling als schriftelijk op academisch niveau kunnen presenteren; het zelfstandig kunnen selecteren van een casestudy en deze kunnen interpreteren in de context van relevante secundaire literatuur

 • kennismaking met primaire bronnen uit bijzondere collecties; inzicht hoe deze en andere primaire tekstuele/visuele bronnen ingezet kunnen worden voor cultuurwetenschappelijk onderzoek

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

 • Participatie (wekelijkse opdrachten, discussie, presentatie): 40%

 • Analytisch element (1000 woorden): 20%

 • Onderzoekspaper (2000-2500 woorden): 40%
  Ieder onderdeel dient met een voldoende te worden afgesloten.

Literatuurlijst

De literatuur voor elk college staat omschreven in de syllabus, te vinden in Brightspace.
Studenten dienen de reader en een van de volgende Engelse vertalingen van Heike monogatari aan te schaffen:

 • McCullough, Helen. The Tale of the Heike. Stanford University Press, 1988.

 • Tyler, Royall. The Tale of the Heike. Pinguin Books, 2014.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden(weghalen wat niet van toepassing is):
Niet van toepassing

Contact

Aafke van Ewijk

Opmerkingen