Studiegids

nl en

Psychopathologie: orthopedagogische aspecten

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit vak kan als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie en Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

Voortbouwend op de ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorieën en neuropsychologie wordt in het vak Psychopathologie de nadruk gelegd op de integratie van de kennis die de normale ontwikkeling en de afwijkende ontwikkeling van kinderen en jeugdigen betreft. Er wordt ingegaan op welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van stagnaties, belemmeringen of interferenties van de ontwikkeling. Wat zijn de risico- en protectieve factoren, vooral ook vanuit de opvoeding en de omgeving? Er worden verschillende modellen gepresenteerd die het ontstaan van psychopathologie beschrijven. De belangrijkste stoornissen die in de kinderleeftijd en adolescentie ontstaan komen aan de orde.

Leerdoelen

Om kinderen en jongeren met een veelheid aan mogelijke problemen te kunnen begeleiden en/of ouders te adviseren bij de opvoeding, is een gedegen kennis van de normale en de afwijkende ontwikkeling en de factoren, die in die ontwikkeling kunnen interfereren van essentieel belang. De student is aan het eind van dit vak in staat om stagnaties in de ontwikkeling en emotionele- en gedragsproblemen vanuit de relevante kaders te bezien en kan de belangrijkste stoornissen en ontwikkelingsinterferenties herkennen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Tentamen bestaande uit Multiple Choice vragen en open vragen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • E.J. Mash, & D.A. Wolfe (2017). Abnormal Child Psychology (7th edition). ISBN: 9781337624268
    Of de E-book versie van het bovenstaande boek; E.J. Mash, & D.A. Wolfe (2017). Abnormal Child Psychology (7th edition). ISBN: 9781337670104 (E-book)

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator is Dr. P.S. Barneveld