Studiegids

nl en

Trasporre e tradurre la letteratura: italiano-olandese (Corso monografico)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

  • Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1

  • Beheersing van het geschreven en gesproken Nederlands op niveau B2

Beschrijving

Bij het werken met literatuur krijgt men vaak te maken met afgeleide werken, zoals vertalingen, strips, schilderijen en frescocycli, films en opera’s. In dit college bekwaamt de student zich met name in de kunst van het vertalen.
Allereerst vertaalt de student iedere week een literair tekstfragment van het Italiaans naar het Nederlands. Daarbij wordt aandacht besteed aan de balans tussen de stilistische eigenheid van de tekst en de aanpassing ervan aan een nieuw doelpubliek. Bestaande vertalingen van ervaren vertalers worden geanalyseerd en vergeleken met de eigen vertaling. Daarnaast maakt de student kennis met vertaaltheorie in colleges en in secundaire literatuur, en wordt er gewerkt aan de verrijking van de Italiaanse woordenschat. Zijdelings wordt er ook aandacht besteed aan andere soorten literaire bewerkingen, zoals hertalingen en omzettingen naar andere media.

Leerdoelen

Doel van dit keuzevak is de student vertrouwd te maken met de praktijk van de literaire vertaling en met een aantal belangrijke vertaalstrategieën die daarbij kunnen worden toegepast. De student leert:

  • grammaticaal correct en stilistisch adequaat vertalen, met aandacht voor de esthetische eigenschappen van de brontekst;

  • woordenboeken, thesauri en andere technologische instrumenten bij het vertalen effectief te gebruiken;

  • vertaalstrategieën en vertaaltechnieken efficiënt in te zetten en keuzes te verantwoorden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

  • Opdrachten tijdens het semester (25%)

  • Schriftelijk tentamen (75%)

Herkansing en weging

Schriftelijk tentamen (100%)

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nader opgegeven.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. E.J.M.Grootveld

Opmerkingen

Niet van toepassing.