Studiegids

nl en

Wereldcinema B

Vak
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Is de filmtaal universeel, zoals sommige filmcritici beweren? Of bestaan er cruciale culturele verschillen in de manier waarop filmische middelen gebruikt worden om verhalen te vertellen? Hoe begrijpen we deze verschillen? Wat is de invloed van locale literaire en theatrale tradities op een nationale cinema? Wat is de invloed van Hollywood op niet-Westerse film? En op welke manier is Hollywood veranderd onder invloed van filmtradities van elders?

Aan de hand van een reeks hoorcolleges worden de relaties tussen Westerse- en niet-Westerse filmtradities besproken. Elke week staat één nationale of regionale cinema centraal, en na afloop van elk college wordt er een representatieve film vertoond.

De colleges zullen gegeven worden door verschillende Leidse specialisten op het gebied van de filmtradities van de betreffende landen. Aan de orde komen onder andere Britse Ealing komedie’s en kostuumdrama’s; Chinese musicals; Koreaanse horror, Bollywood, Arthouse films uit Zweden en Denemarken. Daarnaast zullen van Hollywood afwijkende filmstromingen uit Polen, Marokko, Turkije en Nederland aan de orde komen.

Leerdoelen

Studenten krijgen in twaalf weken een globaal overzicht van verschillende nationale cinema’s. Daarnaast wordt geoefend met interculturele, vergelijkende analyses van filmstijlen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Twee papers
Schriftelijk tentamen

Weging

Papers samen 35%
Schriftelijk tentamen 65%

Herkansing

Alle onderdelen zijn herkansbaar

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Nader bekend te maken

Inschrijven

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. Dr. M.E. Dijkgraaf

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dr. P.W.J. Verstraten

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mw. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.