Studiegids

nl en

Globalisering en kritiek

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De student moet eerst de cursus Interculturaliteit (BA2) hebben afgerond voordat de cursus Globalisering en Kritiek (BA3) gevolgd kan worden. Voor keuzevakkers en andere interessenten kan op deze eis in overleg een uitzondering worden gemaakt.

Beschrijving

Dit college is het tweede in de reeks Interculturele literatuurwetenschap binnen de opleiding Film- en literatuurwetenschap.

Literaire werken putten steeds vaker uit meerdere culturen tegelijkertijd. Dat is niet verwonderlijk: door processen van (de-)kolonisatie, internationalisering en globalisering zijn nationale culturen in toenemende mate met elkaar verbonden en vermengd geraakt. Inmiddels nemen literaire teksten positie(s) in binnen een wereldwijd transnationaal netwerk waarbinnen zowel sociaal-culturele als politiek-economische invloeden een rol spelen. Ze scheppen wereld(beeld)en die op verschillende manieren op deze globalisering reageren en reflecteren, en zo bovendien vaak ook hun lezers aanmoedigen of uitdagen tot (zelf-)reflectie of stellingname. Dergelijke literaire teksten (van o.a. Caryl Philips, Wladimir Kaminer, Ellen Ombre, Teju Cole en Mahasweta Devi) staan centraal binnen dit college. Zij worden onderzocht met behulp van invloedrijke (postkoloniale) theorieën die een kader bieden voor de kritische bestudering van deze literatuur en van haar impact op de wereld van nu.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in verschillende (literatuur)wetenschappelijke benaderingen van globalisering en postkolonialisme en de kwesties die deze aan de orde stellen;

  • kent de student verschillende literaire werken die op eigen wijze reflecteren op de globalisering;

  • heeft de student geoefend met het gebruik van verschillende sleutelconcepten uit globalisering studies en postkoloniale theorieën;

  • is de student in staat een literaire tekst en de interventie die deze biedt te analyseren vanuit het kritische kader dat de postkoloniale literatuurwetenschap biedt;

  • heeft de student verschillende academische vaardigheden en transferrable skills geoefend en verworven, zoals analyseren en (be)oordelen, stelling nemen en toelichten, argumentatief schrijven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Participatie: voldoende/onvoldoende
Analyse-opdrachten: 50%
Denkdossier: 50%

Weging

Analyse-opdrachten: 50%
Denkdossier: 50%

Herkansing

Bij een onvoldoende als eindresultaat kan het denkdossier en indien noodzakelijk een schriftelijke opdracht met een onvoldoende resultaat herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism. 3e (uitgebreide) editie. London/New York: Routledge, 2015.

  • Boekpublicaties op de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek of via Brightspace

  • Artikelen online beschikbaar via Brightspace.

  • Verschillende literaire teksten. Titels nader te bepalen: zie Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van [Contractonderwijs] n.v.t.

Contact

Dr. E. Minnaard

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Voor keuzevakkers en andere interessenten: het is vanwege de inhoudelijke en methodologische samenhang raadzaam deze cursus te combineren met de cursus Planetaire kwesties: van nieuw nationalisme tot de klimaatcrisis.