Studiegids

nl en

Moleculaire biologie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit blok bouwt voort op de kennis die in het blok Biomoleculen verkregen is.

Beschrijving

In het vorige blok, Biomoleculen, is de kennis over eiwitten, RNA en DNA opgefrist en uitgebreid. In dit blok wordt behandeld hoe de replicatie van het genoom plaatsvindt en hoe genen tot expressie komen. Er wordt een korte introductie gegeven hoe virussen, die belangrijk zijn voor ziekte en als hulpmiddel bij onderzoek, hun strategie voor replicatie en transcriptie hebben aangepast. Verder komen de processen die verantwoordelijk zijn voor de regulatie van de celcyclus en voor de geprogrammeerde celdood, apoptose, aan bod. Tot slot zullen een aantal moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van een organisme behandeld worden. Deze kennis zal in de volgende blokken regelmatig nodig zijn. Het biomedische onderzoek betekent tegenwoordig dat men vaak onderzoek doet aan genen en genproducten om de normale processen en de veranderingen bij ziekte te begrijpen en te beïnvloeden. Daarom zal in dit blok ook aandacht besteed worden aan technieken die dit onderzoek mogelijk maken.

Leerdoelen

De student:

  • kan conclusies trekken over het optreden van replicatie en genexpressie in cellen en bij virale infecties.

  • heeft inzicht in processen die celcyclus en celdood reguleren in gezonde en afwijkende situaties.

  • toont inzicht in de samenhang tussen processen die bepalen of genen tot expressie komen en hoe deze processen de moleculaire basis zijn voor de ontwikkeling van een organisme.

  • heeft inzicht in technieken (en inhoudelijke achtergrond) rond genmanipulatie om een moleculair biologische vraagstelling te onderzoeken.

  • beheerst de vaardigheden om een wetenschappelijk onderzoeksverslag te maken passend binnen de regels geldend in de moleculaire biologie.

  • past moleculair en biologische kennis en begrip toe in een wetenschappelijk onderzoek.

  • toont vaardigheid om data banken en computerprogramma’s te gebruiken voor het uitvoeren van analyses.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Het onderwijs wordt aangeboden als zelfstudie, welke besproken wordt in verplichte werkgroepen. Er zijn een paar verdiepingscolleges waarin onderzoek besproken wordt waarvoor de bestudeerde voorkennis nodig is en dus een beeld geven of de stof voldoende beheerst wordt.
Voor het beheersen van de stof moeten er ook practica en computeropdrachten worden uitgevoerd. Voor de practica moeten verslagen geschreven worden en wordt gecontroleerd of het experiment voldoende begrepen is. Voor de computeropdrachten moeten de antwoorden op vragen per e-mail ingestuurd worden, deze opdrachten worden pas goedgekeurd als de antwoorden voldoende zijn.

Toetsing en weging

Het blok wordt afgesloten met een tentamen bestaande uit open vragen. Het is een openboektentamen, waarbij het aantal vragen het onmogelijk maakt om alle antwoorden op te zoeken.
Voor de bepaling van het eindcijfer van het blok telt het tentamen 90% en het practicum 10% mee. Het blok kan pas worden afgesloten als alle practica en computeropdrachten voldoende afgerond zijn.

Literatuurlijst

  • B. Alberts et al. Molecular Biology of the Cell

  • M.K. Campbell. Biochemistry

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. De aanmelding voor tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Opmerkingen