Studiegids

nl en

Chinese geschiedenis tot 1911

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van de Chinese maatschappij tot 1911. Wij behandelen het begin van de Chinese geschiedenis, de totstandkoming van het eerste keizerrijk, de economische, sociale, politieke, en culturele veranderingen onder de daaropvolgende dynastieën, en leren ook over de verbreiding van de Chinese invloedssfeer in Oost-Azië en de wijdere wereld. Wij werken chronologisch maar ogen vooral op het verwerven van een inzicht in de voornaamste historische ontwikkelingen, personen en evenementen door de tijd heen. Vermits het gaat om een eerste overzicht gaan we in op een ruim gamma van onderwerpen zoals sociale structuren, het politieke landschap, economische en technologische ontwikkelingen, religieuze praktijken, kunst, intellectuele en literaire tradities. Door middel van het lezen van primaire bronnen in vertaling en de analyse van historische problemen word je hier ook ingeleid tot het historische denken en de praktijk van de geschiedschrijving.

Leerdoelen

 • feitelijke kennismaking met de geschiedenis van China

 • eerste inzicht in de analyse van geschiedenis

 • ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

De toetsing bij dit college bestaat uit drie onderdelen:

 • schriftelijk tentamen (80%)

 • schriftelijk werkstuk (10%)

 • participatie (10%)

Het onderdeel tentamen bestaat uit een tussentoets (20%) en een eindtoets (80%), waarbij op de eindtoets een voldoende (5,5 of hoger) moet worden gehaald om het onderdeel “tentamen” te halen. Studenten met een onvoldoende (5,49 of lager) op de eindtoets of een onvoldoende als gewogen gemiddelde van tussentoets en eindtoets hebben recht op een herkansing over het geheel (100%). Het onderdeel “tentamen” moet met een voldoende worden afgesloten om dit college te halen.

De toetsen bestaan steeds uit twee soorten vragen: identificatievragen en essayvragen. De identificatievragen testen of je belangrijke personen, begrippen, gebeurtenissen, of korte citaten besproken in colleges en tekstboek kan contextualiseren. Essayvragen zijn ruimer en vragen je grotere historische vragen in meer detail te beantwoorden. Meer informatie en voorbeelden van vragen zullen op Brightspace gezet worden.

Het onderdeel werkstuk bestaat uit een korte schrijfopdracht met de mogelijkheid tot een herkansing wanneer bij de eerste poging een onvoldoende wordt gehaald. De lengte van het werkstuk bedraagt ongeveer twee pagina’s (12-font Times-Roman, dubbele regelafstand). Je moet dit werkstuk online via Brightspace indienen. In de loop van het semester zal meer informatie worden verstrekt over het werkstuk.

Het onderdeel participatie bestaat uit het actief meedoen op de wekelijkse discussieborden. Voor iedere collegeweek is er een discussiebord waarop je vragen kunt stellen over het college en de leesstof van die week. Als je iedere week actief meedoet en vragen stelt nadat je het hoorcollege bekeken en de leesstof doorgenomen hebt, krijg je niet alleen een goede score op dit onderdeel maar is dit tegelijkertijd een goede manier om jezelf bij de les te houden en de stof goed op je in te laten werken.

Het eindcijfer van dit college is het gewogen gemiddelde van de drie bovengenoemde toetsonderdelen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • Hansen, Valerie. The Open Empire: A History of China to 1800. New York: W.W. Norton & Company, 2015.
  Of een latere editie. De Studievereniging Sinologie (www.svsleiden.nl) kan eventueel helpen bij de aanschaf van dit boek.
  Daarnaast worden passages uit het volgende boek gebruikt:

 • Ebrey, Patricia Buckley. Chinese Civilization: A Sourcebook. New York: Free Press, 1993.
  Dit boek hoeft niet worden aangeschaft en zal t.z.t. geplaatst worden op de leesplank van het college in de East-Asian Library.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Inschrijven voor vakken en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. H.G.D.G. De Weerdt (coördinator) G.G. van Beijeren Bergen en Henegouwen (onderwijsassistent)

Opmerkingen

-