Studiegids

nl en

Filmdocumentaire

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Hoewel de academische en publieke aandacht voor documentaire film de afgelopen jaren enorm is toegenomen, bestaat er geen uniforme traditie of afgebakende vorm van het genre van de documentaire. Ondanks het feit dat documentaire film een relatief jong gegeven is – de term werd voor het eerst gebruikt in de jaren 1920 – hebben de betekenissen en functies van het genre elkaar tot op heden in rap tempo afgewisseld. Over het algemeen wordt van documentaires verwacht dat ze een “objectieve” en “feitelijk” representatie van de werkelijk zijn. Documentaires zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen, en hebben vaak een bewijzende functie. Ze tonen idealiter zonder manipulatie of vervorming sociaal-historische gebeurtenissen of omstandigheden aan, zo is de heersende gedachte. In deze cursus onderzoeken we hoe documentaires ons overtuigen van hun waarheidsgehalte en authenticiteit. Hoe worden realiteits-effecten in documentaires geconstrueerd, en hoe kunnen deze constructies worden geanalyseerd? Welke audiovisuele retorische kunstgrepen zetten documentaires in? Hoe kunnen de representaties van “de werkelijkheid” die documentaires vormen door middel van bijvoorbeeld stilistische en narratieve technieken worden begrepen in een bepaalde sociaal-politiek en historische context? Naast het beantwoorden van deze vragen onderzoeken we in deze cursus kwesties rondom de relatie tussen feit en fictie, zoals de mogelijkheden van zogeheten mockumentaries, de vermenging van documentaire en propaganda, en de kritische potentie van reenactments in documentaire film.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de meest belangrijke historische ontwikkelingen in het veld van documentaire film, alsmede van hedendaagse vormen van documentaire film

  • heeft de student inzicht in dominante theoretische benaderingen van, en reflecties op, bovengenoemde historische ontwikkelingen

  • heeft de student kennis van de meest belangrijke theoretische, artistieke en sociaal-politieke debatten over de functies en effecten van documentaire strategieën in cinematische media

  • is de student in staat om de verschillen en intersecties tussen documentaire en fictiefilm te herkennen en hier op te reflecteren

  • is de student in staat om zelf documentairefilms te analyseren met gebruik van begrippen en ideeën uit de behandelde theoretische teksten

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Mengvorm van hoor- en werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Schrijfopdracht (paper)
Presentatie

Weging

Schrijfopdracht (paper): 90% van het eindcijfer
Presentatie: 10% van het eindcijfer

Herkansing

De herkansing bestaat uit het herschrijven van de paper.

Inzage en nabespreking

Er wordt een nabespreking van de paper georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De te lezen theoretische teksten worden op Brightspace geplaatst. Studenten dienen de teksten die per college op het programma staan voorafgaand aan de les te bestuderen.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent I.F.D.M.R. Willemars.

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.