Studiegids

nl en

Cinema: Complexe Narratieven

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Minstens een inleidende cursus film analyse of theorie.

Beschrijving

In dit college bestuderen we de toenemende complexiteit van filmnarratieven binnen het veranderende medialandschap sinds eind jaren ’90. Waar de discussie over postmodernisme in film vooral wordt ingegeven door literatuurwetenschappelijke en kunsthistorische tradities, is de discussie over narratieve complexiteit vooral geïnspireerd door ontwikkelingen op het gebied van digitale media, cognitieve (film)theorie, systeemtheorie, en het denken over de relatie tussen mens en techniek. Wij verkennen in deze cursus cinematische complexiteit vanuit verschillende invalshoeken en staan stil bij hun onderlinge verschillen en overeenkomsten. Aan de orde komen onder meer de discussies over puzzelfilms, netwerk en modulaire narratieven, mind-games, ruimtelijke vertelling (games), complexe systemen, en compact cinema.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus: •heeft de student voldoende kennis van het debat over narratieve complexiteit in cinema vanuit een historisch en theoretisch perspectief; •heeft de student kennis van, en inzicht in, de voornaamste principes en thema’s van narratieve complexiteit in film en de belangrijkste theoriën hierover; •is de student in staat stijlkenmerken, vertelprocédé’s, en typerende cinematografische technieken behordende tot narratieve complexiteit te herkennen, benoemen en interpreteren; •kan de student de belangrijkste (film-)theoretische opvattingen hierover herkennen, begrijpen en parafraseren; •is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een complexe narrative tekst wordt gesitueerd en geïnterpreteerd; •is de student in staat zelfstandig relevante secundaire literatuur te vinden en in de paper te verwerken.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met wekelijkse mondelinge presentaties.

Toetsing en weging

Toetsing

Paper

Weging

100%

Herkansing

n.b.t.m.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Artikelen via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent mw. Dr. P. Hesselberth.

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mw. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.