Studiegids

nl en

Italiaans: Keuzepakket Paper (Lavoro scritto)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit onderdeel dient als afsluiting van het keuzepakket Italiaanse taal en cultuur.

Beschrijving

Uitwerking van een beperkt vergelijkend onderzoek op het gebied van de Italiaanse taal- of letterkunde of cultuurkunde aan de hand van een beknopte literatuurlijst.

Leerdoelen

De leerdoelen worden, al naar gelang de aard van het onderwerp en het vakgebied waarop de Paper geschreven wordt, individueel vastgesteld.

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie begeleid door een van de betrokken docenten. De student dient, om tot een onderwerp te komen, zelf contact op te nemen met de docent op wiens vakgebied hij een Paper wil schrijven.

Toetsing en weging

Werkstuk.

Literatuurlijst

Afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Inschrijven

Via uSis.

Contact

Studiecoördinator

Opmerkingen