Studiegids

nl en

Introduzione alla linguistica italiana/Inleiding tot de Italiaanse taalkunde

Vak
2020-2021

Toegangseisen

In termen van het Europees referentiekader, de taalvaardigheid van de student in het Italiaans moet de volgende niveaus bereiken:

Skill CEFR Level
Lezen B1
Schrijven A1/A2
Luisteren A2/B1
Gesproken interactie A2
Gesproken productie A2/B1

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding tot de Italiaanse taalkunde. In het eerste deel zullen de studenten bekend worden gemaakt met de basisbegrippen van de taalkunde. In het tweede deel zullen ze leren deze concepten toe te passen op de Italiaanse taal in een synchroon en diachroon perspectief.

Leerdoelen

  • Kennis van de basisbegrippen van de taalkunde (fonologie, morfologie, syntaxis, lexis).

  • Kennis van de belangrijkste kenmerken van de Italiaanse taal.

  • Kennis van de belangrijkste fonologische en morfologische verschillen tussen oud en modern Italiaans.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege 2 uur per week

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing

Het schriftelijke tentamen bevat multiple choice, semi-open en open vragen. Het bestaat uit twee delen, evenredig aan de lessen van elke docent.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans.

Weging

Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen: 90%
Participatie en voorbereiding, wekelijkse verificatie van oefeningen uit het boek: 10%

Herkansing

-

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Graffi, G. e S. Scalise, Le lingue e il linguaggio Bologna: il Mulino (2002), hfdst. 1-8.

  • G. Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano. Bologna: il Mulino, 2007, hfdst. 3, 4.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. L. Migliori

Opmerkingen

Niet van toepassing.