Studiegids

nl en

Moderne Italiaanse letterkunde

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Tijdens het college zullen aan de hand van een reader de belangrijkste stromingen van de 20e eeuw worden behandeld: Crepuscolarismo, Verismo, Futurismo Modernisme, Ermetismo, Neorealisme, Postmodernisme. Tevens zullen diverse fragmenten uit het werk van enkele representatieve auteurs worden gelezen en voorzien van commentaar. De studenten zullen ook leren om een analyse te maken van gedichten en narratieve teksten.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis omtrent de verschillende culturele stromingen van de 20e eeuw. Inzicht in de cultuur-historische context van enkele representatieve teksten van auteurs die behoren tot de Italiaanse literaire canon van de 20e eeuw. Praktijkervaring opdoen met het zelfstandig analyseren van literaire teksten in poëzie en proza.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege met zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

 • Opdracht (20%)
  Het met voldoende resultaat afronden van de opdracht (Pass/Fail) is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

 • Schriftelijk tentamen (80%)

Herkansing en weging

 • Opdracht (20%),
  Na het met voldoende resultaat afronden van de opdracht bij de eerste kans hoeft de opdracht niet herkanst te worden.

 • Schriftelijk tentamen (80%)
  Het met voldoende resultaat afronden van de opdracht (Pass/Fail) is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Reader

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

C Van den Bergh

Opmerkingen

Niet van toepassing.