Studiegids

nl en

Klassiek Japans 2

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Klassiek Japans 1

Beschrijving

Een voortzetting van de introductiecursus Klassiek 1 op basis van teksten gesteld in Klassiek Japans uit verschillende perioden. De selectie van teksten sluit zo mogelijk aan op de interesses van de studenten. Studenten zullen in groepjes opdrachten voorbereiden als praktische oefening. Studenten betrekken daar ook relevante contextinformatie bij. In het tweede deel van de cursus zullen ook afwijkende schriftsoorten als hentaigana en cursief schrift geïntroduceerd worden.

Leerdoelen

Verdergaande oefening in analyse en de grammatica van het klassiek Japans. Nadere kennismaking met voor Japan relevante bronteksten en hun culturele omgeving en secundaire literatuur. Oefening in lezing van afwijkende schriftsoorten als hentaigana.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met opdrachten

Toetsing en weging

Actieve deelname aan college d.m.v. voorbereiding en het maken van opdrachten met een minimale aanwezigheid van 70% van de colleges (30%); schriftelijke tentamens over de behandelde stof verdeeld in een midterm (20%) en een afrondend tentamen (50%) Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten Er is een herkansing over alle stof van midterm en van afrondend tentamen: zie tentamenrooster.

Inzage: midterm; op afspraak na de bespreking op college; voor de andere tentamens op afspraak na de bekendmaking van de cijfers.

Literatuurlijst

Literatuur reeds in bezit van studenten uit de cursus Klassiek Japans 1.
Tekstmateriaal wordt verspreid via Blackboard.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. H. van der Veere

Opmerkingen

Niet van toepassing