Studiegids

nl en

Teksten Ia

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies

Beschrijving

Dit vak is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met geschreven teksten in het Japanse schrift (hiragana, katakana en kanji, het karakterschrift). In dit vak zullen studenten leren hun kennis van de taal (grammatica, woordenschat, structuren en schrift) in praktijk te brengen Studenten zullen met behulp van de grammatica en de woordenschat die in de lessen worden aangeboden geleidelijk langere teksten over een variatie aan onderwerpen lezen. Daarnaast zullen studenten productieve vaardigheden ontwikkelen door middel van simpele schrijfopdrachten, bijvoorbeeld zinnen vertalen van het Nederlands naar het Japans, een brief of een korte tekst schrijven in het Japans etc.

Leerdoelen

 • Toepassen van de basisgrammatica van het Japans

 • Leren lezen en schrijven van het Japanse schrift (hiragana, katakana en kanji)

 • Verwerven van basisvocabulaire

 • Leren begrijpen en vertalen van Japanstalige teksten

 • Leren vertalen van Nederlandse zinnen naar het Japans

 • Leren schrijven van eenvoudige teksten in het Japans

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

 • Schriftelijk eindtentamen

De student moet tenminste 70% van alle colleges hebben bijgewoond om deel te mogen nemen aan het tentamen.

Berekening cijfer

 • Eindtentamen: 90%

 • Aanwezigheid en participatie: 10%

Herkansing
De herkansing telt voor 90% (de overige 10% is het cijfer voor aanwezigheid en participatie) en bestaat uit een schriftelijk tentamen.

Nabespreking
Studenten hebben de mogelijkheid hun (her-)tentamen in te zien binnen dertig dagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Neem hiervoor contact op met de docent.

Literatuurlijst

Voor de Minna no Nihongo tekstboeken uitsluitend de tweede editie aanschaffen.

 1. Minna no Nihongo Shokyū 1 (dai 2-han): Honsatsu kanji-kana (Main Textbook 1 (2nd edn.), kanji-kana]. Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-603-6)
 2. Minna no Nihongo Shokyū 1 (dai 2-han): Hon'yaku bunpō kaisetsu: Eigoban (Translation & grammatical notes (2nd edn.), English]. Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-604-3)
 3. Minna no Nihongo Shokyū I (dai 2-han): Hyōjun mondaishū (Basic workbook 1 (2nd edn.). Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-606-7)
 4. Reader (t.z.t. aan te schaffen via de online readershop van de Universiteit Leiden)
 5. Makino, Seiichi & Michio Tsutsui. 1989. A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan Times. (ISBN 4-7890-0454-6; aanbevolen maar niet verplicht)

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

M.J. van Berlo MA Drs. E. Koopman

Opmerkingen

Brightspace (voorheen Blackboard) wordt gebruikt voor cursusinformatie en documenten. Daarnaast worden er op Brightspace extra oefeningen en tekstjes gezet waar studenten mee kunnen werken.